فلاش بک یا برگشت شعله

فلاش بک یا برگشت شعله یکی از خطراتی است که افراد حاضر در کارگاه هات تپ را تهدید می کند. نقص ایمنی در اجزا و تجهیزات دستگاه های هوابرش، موجب می شود تا اشتعال و انفجار در محل کارگاه رخ دهد.

فلاش بک یا برگشت شعله

فلاش بک یا برگشت شعله

در کارگاه هات تپ از هوابرش برای برش دادن قطعات مختلف فلزی برای ساخت اتصالات یا فیتینگ ها استفاده می شود. هوابرش عملیاتی است که با استفاده از اکسیژن و یک سوخت گازی که در منطقه ی برشکاری با هم ترکیب می شوند، فلز پایه  ای را به دقت، برش می دهند. در این عملیات، اکسیژن و گاز سوختنی با نسبتی یکنواخت با هم ترکیب می شوند. اکسیژن در این فرایند وظیفه ی اکسیداسیون و بالا بردن دمای شعله را به عهده دارد. این عملیات توسط دستگاه هوابرش انجام می شود.

اجزای تشکیل دهنده دستگاه هوابرش عبارت اند از:

  • رگلاتورها در دستگاه هوابرش وظیفه ی تنظیم جریان و فشار گازهای مورد استفاده در هوابرش را بر عهده دارند
  • شلنگ های گاز، برای انتقال گاز از منبع تغذیه به سمت مشعل جوشکاری کاربرد دارند این شلنگ ها قطورند تا به راحتی دچار نشتی نشوند. در دستگاه هوابرش از دو شلنگ گاز مجزا برای انتقال اکسیژن و گاز سوختنی استفاده می شود
  • شیر یک طرفه یا چک ولو که جریان سیال گازی را به صورت یک طرفه ممکن می سازد. گازی که در برشکاری هوابرش استفاده می شود اصولا استلین است که دمای شعله ی بالا و قابلیت انفجار نیز دارد. برای ممانعت از وقوع انفجار از چک ولوها استفاده می کنند تا جریان گاز را به صورت یک طرفه از منبع تغذیه ی گاز به سمت شلنگ گاز و مشعل هدایت کند اما از برگشت شعله به سمت منبع تغذیه و انفجار جلوگیری کند.
  • مشعل با استفاده از ترکیب اکسیژن با گاز سوختنی به نسبت معین و یکنواخت فلز پایه را برش می دهد و مهم ترین جزء در دستگاه هوابرش می باشد.

فلاش بک چیست ؟

فلاش بک یا برگشت شعله رخدادی است که در زمان جوشکاری یا برشکاری با فرایند اکسیژن-گاز سوختنی اتفاق می افتد. نقص فنی در هر یک از اجزای دستگاه هوابرش که در بالا ذکر شد موجب ایجاد فلاش بک یا برگشت شعله می شود.

زمانی که شعله از نوک مشعل جوشکاری به سمت شلنگ و به صورت عقب رو، حرکت می کند، برگشت شعله اتفاق می افتد. در صورتی که این شعله کنترل نشود، اشتعال گاز سوختنی یا انفجار آن موجب بروز حادثه در محل می شود.

 برگشت شعله به سمت عقب در حین برشکاری با سرعت زیادی اتفاق می افتد. بنابراین فرصت انجام اقدامات ایمنی از جمله بستن شیر را به کارکنان نمی دهد. بنابراین مهم ترین نکته ایمنی که پیش از انجام برشکاری با دستگاه هوابرش، ملزم به اجرا است، بستن چهار فلاش بک بر روی دو سر هر دو شلنگ گاز است. استفاده از شیر یکطرفه یا چک ولو به تنهایی، تضمین کننده ایمنی هوابرش نخواهد بود و باید حتما از فلاش بک ها استفاده شود.

نقص در شلنگ های گازی علت اصلی فلاش بک یا برگشت شعله است. پارگی، پوسیدگی، مجاورت با حرارت بالا و صدمه دیدن در هنگام جابجایی می تواند از دلایل پیدایش نقص در شلنگ های گازی دستگاه هوا برش باشد.

پس از نصب فلاش بک ها باید از آن ها محافظت نمود و مراقب بود تا این قطعات دچار نقص نشوند. فلاش بک ها بر اثر برگشت شعله های مکرر کارایی خود را از دست می دهند و نیاز به تعویض دارند.

انواع فلاش بک ها

 برای جلوگیری از اشتعال و انفجار در کارگاه هات تپ و در سیستم هواگاز باید از ,استفاده نمود این محصول به نام شیر یک طرفه نیز معروف است زیرا به هیچ عنوان اجازه برگشت آتش به سمت سیلندرهای هواگاز را نمی دهد و جریان برگشتی را در جا قطع می کند. تقسیم بندی انواع فلاش بک ها به صورت زیر خواهد بود.
فلاش بک دو سر شیلنگ: بین شیلنگ قرار می گیرد
فلاش بک پشت دسته: به جای مهره و سر شلنگی سرپیک بسته می شود
فلاش بک مانومتر: به جای سر شلنگی سرپیک بسته می شود

تعمیرات ادواری و بررسی صحت عملکرد فنی هر یک از اجزای فوق در هوابرش موجب می شود تا ایمنی کارکنان کارگاه هات تپ و تجهیزات مستقر در کارگاه به بهترین نحو اجرا شود. 


ارسال دیدگاه