موارد ضروری برای هات تپ

یکی از نکات کلیدی که در انجام عملیات هات تپ باید مورد توجه ویژه قرار گیرد بازرسی و تست خط لوله یا مخزنی است که عملیات روی آن انجام خواهد شد. در عملیات هات تپ خطوط لوله متغیرهای پرشماری باید مورد ملاحظه قرار گیرند که دارای آثار فنی و ایمنی و زیست محیطی خاص خود هستند. این متغیرها برخاسته از ویژگی های فنی خط لوله هستند و از همین رو در توجه به آن ها باید ملاحظات ویژه را لحاظ کرد. در عملیات انشعاب گرم دستگاه هات تپ روی لوله فرایند برش را انجام می دهد و به سایز مورد نظر مشتری برش گرم صورت می گیرد. بدیهی است که درکیر شدن دستگاه با لوله یا مخزن شرایطی را دارد و ممکن است ایراداتی در فرایند برش هات تپ رخ دهد که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند:

         شکسته شدن کاتر یا الماسه های آن: در در صورت ممکن است چنین مشکلی رخ دهد. اول زمانی که فرایند باردهی با سرعت بالا انجام شود به طوری که به الماسه ها یا کاتر فشار نامتعارف وارد شود. در این صورت به کاتر فشاری بالاتر از توان و قدرت آن وارد شده و به این ترتیب احتمال شکسته شدن کاتر یا الماسه ها بسیار بالاتر خواهد رفت. اگر این مشکل رخ دهد ادامه فرایند پیش روی امکان پذیر نخواهد بود، چرا که کاتر یا الماسه آن شکسته شده و دیگر توان برش گرم لوله به روش هات تپ را نخواهد داشت. از این رو باید دستگاه را باز کرده و ضمن تعویض و تعمیر قطعات، فرایند را مجددا تکرار کنیم.

حالت دوم زمانی است که باردهی با سرعت متعارف و رایج انجام می شود اما به دلیل این که کاتر و الماسه تهیه شده توان کافی برای برش لوله را ندارند، شکسته شده و فرایند برش گرم با مشکل مواجه می شود. این ایراد یک ایراد مهندسی است و تیم مهندسی باید نسبت به آن حساسیت کافی را داشته باشند. جنس و ضخامت لوله همواره حکم مانعی را خواهد داشت که فرایند برش گرم را با مشکل مواجه خواهد کرد. از این رو باید در این خصوص اهتمام ویژه را در فازهای مهندسی و طراحی مبذول داشت تا بهترین و مناسب ترین کاتر و الماسه روی آن نصب شود. در صورت شکستن این قطعات، مجددا ناچاریم که دستگاه هات تپ را باز کرده و فرایند هات تپ را کمی به وقفه بیاندازیم تا بتونایم تعمیرات لازم را روی دستگاه انجام دهیم.

هات تپ خط لوله

عملیات هات تپ روی خط لوله

         عدم پیشروی و هرزگردی کاتر: گاهی اوقات در حین اجرای عملیات هات تپ در می یابیم که پیشروی به درستی انجام نمی شود یا با وجود این که دستگاه حرکت چرخشی خود را حفظ کرده است، حین باردهی دستگاه پیش روی ای را مشاهده نمی کنیم. در این شرایط نیز ناچار به متوقف کردن عملیات هات تپ خواهیم بود. این مشکل نیز می تواند ریشه در آیتم های مختلف داشته باشد. یکی از رایج ترین مشکلاتی که باعث بروز این ایراد می شود انتخاب کاتر و الماسه نامتناسب با جنس لوله خواهد بود. اصطکاک بین لوله و الماسه باید به گونه ای باشد که برش انجام شود. اما هرزگردی و عدم پیشروی دستگاه هات تپ می تواند به این معنا باشد که کاتر توان برش را ندارد و به عبارتی دیگر در حال درجا زدن است.

ممکن است این ایراد ناشی از محرک ضعیف دستگاه هات تپ باشد. پیشروی به شرطی صورت خواهد گرفت که انرژی کافی به دستگاه هات تپ منتقل شده و دستگاه توان پیشروی و برش لوله به صورت گرم را داشته باشد. در غیر این صورت دستگاه درجا زده و امکان پیشروی میسر نخواهد بود. بنابراین تیم مهندسی باید بر حسب جنس و ضخامت لوله قادر به تشخیص این مهم باشد که مقدار فشار لازم روی دستگاه هات تپ چقدر باید باشد تا پیشروی امکان پذیر شود. تأمین این انرژی از الزامات کار گرم هات تپ است چرا که در غیر این صورت پیشروی و انجام عملیات مقدور نخواهد بود.

         پایان ظرفیت پیشروی دستگاه هات تپ بدون اتمام عملیات: یکی دیگر از مشکلاتی که می تواند کار گرم هات تپ را مخدوش کند پیشروی ناکافی دستگاه هات تپ با توجه به ضخامت لوله و شرایط و سایز لوله اصلی و لوله انشعابی است. به این معنا که دستگاه هات تپ حداکثر پیشروی ممکن را به انجام رسانده است اما برش گرم هات تپ به صورت کامل به انجام نرسیده است. این مشکل تنها در صورتی رخ خواهد داد که برآورد مناسبی از پیشروی مورد نیاز از جانب تیم مهندسی صورت نگرفته است. باید میزان پیشروی لازم با توجه به ارتفاع اتصالات دائم و ضخامت لوله محاسبه شود و بر اساس آن دستگاه هات تپ را تنظیم و آماده سازی کرد. در صورتی که شفت دستگاه ابعادی را داشته باشد که پیشروی مورد نیاز برای آن میسر نباشد باید یا با استفاده از فرایندهای تعمیراتی آن را برای انجام عملیات هات تپ آماده کرد، و یا از دستگاه هایی دیگر با ظرفیت مشابه و البته توان پیشروی کافی استفاده کرد.

هات تپ خطوط لوله

اجرای عملیات هات تپ روی لوله

به طور کلی فرایندهای مهندسی و طراحی، و نیز تهیه متریال ها و آماده سازی دستگاه نقش حائز اهمیتی در انجام صحیح و دقیق عملیات هات تپ دارند. انشعاب گرم هات تپ در صورتی به درستی انجام خواهد پذیرفت که کلیه فرایندها و برنامه ریزی ها، و نیز پیش بینی ها و امکان سنجی ها صورت گرفته شده باشد. شرایط فنی خط لوله یکی از مواردی بود که در این مطالعات و فرایندهای اجرایی باید بدان توجه داشت. بدون شک متغیرها و شاخص های دیگری نیز در کار موجودند که به همان میزان باید نسبت به آن ها حساسیت داشت تا فرایند بدون هیچ گونه ایرادی با موفقیت به انجام برسد. شرط اجرای صحیح عملیات هات تپ رعایت تمامی الزاماتی است که پیشبرد آن را میسر می گردانند.

 

 


ارسال دیدگاه