3 راهبرد افزایش بهره وری در هات تپ

 هات تپ در ماهیت بهره ورانه آن است. پیش از ابداع فن آوری هات تپ و در زمانی که انشعاب گیری به شیوه سنتی انجام می گرفت، فرایند سیر زمانی بسیار طولانی مدتی را پیدا می کرد. مجری عملیات ناچار بود نه تنها خط لوله و جریان سیال درون آن را متوقف کند، بلکه می بایست لوله را از وجود هر گونه سیال و رسوبات و پس مانده ها نیز تخلیه کند تا بتواند برش لوله و انشعاب گیری را انجام دهد. مجموعه ای از نیروها درگیر در کار می شدند و بسیاری از فعالیت های جاری متوقف می گردید تا بتوانیم یک انشعاب از روی خط لوله ایجاد کنیم. اما با ابداع فن آوری هات تپ بسیاری از این کاستی ها را رفع کرده و شرایط ره به گونه ای رقم زد که اکنون می توان بدون تداخل در امور جاری یک مجموعه به راحتی انشعاب گیری را به انجام رساند. انشعاب گیری گرم هات تپ درصورتی که به درستی و بر اساس استانداردها انجام شود بهترین راهکار برای ایجاد انشعاب های جدید یا نصب تجهیزات و ابزارها روی خطوط لوله خواهد بود.

اما با وجود ابداع این تکنولوژی، مجریان و متخصصین امر هرگز در خصوص ارتقای بهره وری آن اهمال به خرج نداده اند و همواره به دنبال راهکارهایی برای افزایش سطح فن آوری این تکنولوژی می باشند. شرکت هات تپ تیم هم در این زمینه از گروه های پیشرو محسوب می شود و همواره کوشیده است با ابداع راهکارهای نوین سرعت، امینت و اطمینان فرایندهای مربوط به hot tap را ارتقا دهد.

راهکارهایی که هات تپ تیم در این راستا مطالعه و اجرایی کرده است می توان به شرح زیر اشاره کرد:

۱- امنیت: بدیهی است که اگر امنیت فرایند هات تپ  را بالاترببریم هم نیروی انسانی با تمرکز و اعتماد به نفس بالاتر کار را به انجام خواهد رساند و هم ضریب خطای کار کاهش خواهد یافت. به این ترتیب مجموعه مجری عملیات با حداکثر قوا نیروی خود را صرف انجام عملیات خواهد کرد و طبیعتا هزنیه و زمان نیز کاهش خواهد یافت. از جمله اقداماتی که در این راستا می توان انجام داد تثبت محل استقرار نیروی انسانی در مکان انجام عملیات هت تپ است. این محل هم باید حداکثر امنیت را داشته باشد و هم تردد و استقررا به کمترین زمان ممکن کاهش دهد. برای مثال نردبان ها و پله هایی که روی دستگاه هات تپ نصب می شوند و در انتها به یک اتاق کوچک در ابعاد متناسب با استقرار ۲ اپراتور طراحی و روی دستگاه نصب می شوند می توانند ابزاری مناسب برای پیشبرد این هدف باشند. البته می توان با استقرار تجهیزات ایمنی تردد و استقرار بر ضریب امنیت کار افزود. برای مثال می توان در همان محل از جرثقیل های سبد دار نیز استفاده کرد و آن ها را در محل استقرار اپراتورها جانمایی کرد تا در صورت بروز هر گونه تهدیبد احتمالی از ناحیه عملیات هات تپ، اپرالتورها بلافاصله به درون سبدها تغییر مکان داده و به سرعت از محل دور شوند. تدابیری از ای دست بدون شک هم نیروی انسانی و مجموعه را نسبت به خطراتی از این دست ایمن می دارند، و هم اعتماد به نفس نیروی انسانی جهت واکنش در برابر شرایط اضطراری را افزایش خواهند اد.

۲- سرعت: سرعت از دیگر معیارهایی است که می تواند در بهره وری عملیات هات تپ تأثیرگذار باشد. د این خصوص بدون شک پیش بینی ها و مطالعات مهندسی در فاز اولیه می تواند تاثیرگذارباشد و از بسیاری از دوباره کاری ها و آزمون و خطاها پیشگیری کند، اما در عین حال می توان راهکارهای ابداعی برای تسریع فرایند نیز خلق کرد. استفاده از پرسنل متبحر و خلاق از بهترین ابزارها برای بهره گیری از این راهکارهای خلاقانه است. عملیات هات تپ به صورت زنده و در محل انجام می شود و معمولاً تصمیم گیری ها در لحظات در پیشبرد آن بسیار تأثیر دارد. بدیهی است نیروی کار خلاق و مبتکر می تواند راهکارهایی بیاید تا بوسیله آن ها سرعت فرایندها را افزوده و از زمان اتمام کار بکاهد. چه بسیار مواقعی که ابزارها و تجهیزات مشخصی برای انجام کار گرم هات تپ اماده شده اند اما در حین کار درایت اجرایی و مهندسی به تسریع فرایند می انجامد. برای مثال در یکی از پروژه های هات تپ تیم به راحتی و بنا به تشخیص یکی از پرسنل متبحر، با تغییر مولتی پلیر و سایر ابزارهای اتصال  عملیات در بازه زمانی بسیار کوتاه هتر از پیش بینی ها به انجام رسید و کار با موفقیت تحویل مشتری گردید.

۳- اطمینان: از مهم ترین شاخص ها در بهره وری عملیات هات تپ افزایش ضریب اطمینان کار است. در انجام عملیات هات تپ زمانی می توان نسبت به پیشبرد کار اقدام کار که به تمامی خلل و فرج آن اطمینان کامل داشت. انجام کار گرم هات تپ با اطمینان بخشی به فرایندها بهره وری بسیار بالاتری خواهد داشت. اطمینان بخشی فرایند در درجه اول با لحاظ کردن تمامی متغیرهای فنی و پیش بینی در خصوص ایزرادات اجتمالی آن ها انجام خواهد پذیرفت. تیم مبتکر مجموعه ای است که بتواند متغیرهایی را پیش بینی کند که تا کنون لحاظ نشده اند. برای مثال در برخی از پروژه ها به دلایلی نظیر دما و فشار بالا تیم اجرایی بر حسب استاندادهای موجود عدم امکان انجام عملیات روی خط لوله را جمع بندی خواهد کرد، حال آن که می توان با اقداماتی نظیر کاهش موضعی دما و سردسازی دستگاه به صورت خارجی یا استفاده از مکانیزم های خنک کننده دستگاه عملیات را به انجام رساند. هات تپ تیم در این خصوص اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده است و از جمله با انجام عملیات روی خطوط پر دما و پر فشار نظیر خطوط لوله بخار قابلیت های خود در این زمینه را اثبات کرده است.

چنان که پیداست پرونده عملیات هات تپ نظیر هر فرایند صنعتی دیگر یک پرونده همواره باز و در حال به روز سازی و ارتقای مستمر است. از این رو مطالعه و تحقیقات و تلاش برای کشف روش های ابداعی ضمن حفظ استانداردهای موجود می تواند در افزایش بهره وری عملیات انشعاب هات تپ بسیار مثمر ثمر باشد.

3 راهبرد افزایش بهره وری در هات تپ


ارسال دیدگاه