بازرسی‌ها در هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن جزوی از خدمات خطوط لوله می‌باشد که می‌بایست نسبت به خروجی‌های هر یک از فرایندهای آن حساسیت ویژه مبذول داشت. اصولاً در هر شاخه از صنعت، اعم از تولیدی و خدماتی، هر کدام از فرایندهای جزئی ورودی خود را از خروجی فرایند پیشین دریافت کرده و با انجام عملیات ویژه خود، خروجی فرایند خویش را تحویل فرایند بعدی می‌دهند. در واقع خروجی هر فرایند حکم محصول آن ایستگاه کاری و عملیات ویژه می‌باشد و از این حیث باید در خصوص صحت و سقم عملیات مربوطه کنترل و بازرسی‌های لازم را انجام داد. عملیات هات تپ نیز از این قاعده مستثنی نیست و فرایندهای متعددی دارد که خروجی‌شان با توجه به ویژه بودن ماهیت عملیات ...

مشاهده مطلب

انجام موفق هات تپ ۱۶ اینچ در مجتمع پارس جنوبی

دستاورد جدید شرکت پیشگام صنعت ابزار؛ عملیات هات تپ 16x32 اینچ روی خط لوله اتان مجتمع پارس جنوبی بمنظور توسعه میدان گازی پارس جنوبی در فازهای 20 و 21 عملیات هات تپ شرکت پیشگام صنعت ابزار در پارس جنوبی روی خط لوله اتان 32 اینچ با موفقیت به اتمام رسید. این عملیات عبارت از انشعاب گیری گرم 16 اینچ روی خط لوله 32 اینچ حاوی سیال اتان به کلاس کاری 300  بود. خط لوله دارای فشار طراحی 25 بار و فشار کاری 17 بوده و عملیات هات تپ روی آن از حساسیت بالایی برخوردار بود. از آن‌جا که این عملیات با همکاری شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (IOEC) و بمنظور کامل‌سازی طرح بزرگ توسعه میدان گازی پارس جنوبی، در فازهای 21 ...

مشاهده مطلب