اجرای هات تپ


تاریخ ارسال : 17/10/03


هات تپ

اجرای هات تپ خطوط لوله و مخازن مشتمل بر چندین فرایند است که تمامی آن ها ضرورتاً به عملیات هات تپ و تخصصی که نیروی کار جهت انجام آن می بایست داشته باشد ندارند. برای مثال طراحی اتصالات یک فرایند مهندسی است، یا ساخت اتصال معمولاً اغلب توسط جوشکاری انجام می شود که آشنایی چندانی با فاز اجرایی هات تپ ندارد. اما اجرای هات تپ خود یک تخصص ویژه محسوب می شود و اپراتوری که وظیفه اجرای هات تپ را بر عهده دارد باید آموزش های لازم، دانش فنی و تخصص مورد نیاز، و نهایتاً سابقه و تجربه انجام گار در زمینه هات تپ را داشته باشد تا بتواند یک پروژه اجرای هات تپ را با موفقیت به اتمام برساند. البته هر مجموعه مجری عملیات انشعاب گرم برای خود دستورالعمل ها و راهکارهایی را تدوین کرده است که در اجرای هات تپ می توان با استفاده از آن ها فرایند را به بهترین شکل ممکن پیش برد، اما همان طور که می دانیم هیچ دستورالعمل یا سند مکتوب مدون در صنعت نمی تواند پاسخگوی تمام آن چه باشد که اپراتور حین اجرای کار می بایست به انجام برساند.

هات تپ

هات تپ

برای اجرای هات تپ به صورت صحیح می بایست در درجه اول تمامی تجهیزاتی که در اجرای پروژه دخیل هستند مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرند. البته فرض بر آن است که اتصالات پیش از این تست شده و نسبت به صحت عملکردشان اطمینان حاصل شده است. ابتدا به ساکن موتور محرک دستگاه hot tap مورد ارزیابی قرار می گیرد. پاوریونیت می بایست از حیث پاسخگویی به الزامات اجرایی پروژه توان کافی را داشته باشد. ایمنی محیط کار، محل تردد، راه فرار اضطراری، ایمنی واطمینان اسکافولدینگ و داربست ها در شرایطی که کار در ارتفاع انجام می شود، صحت و درستی نوع حفاری در زمانی که اجرای هات تپ در عمق زمین است و مواردی از این قبیل اقداماتی است که پیش از  اجرای هات تپ می بایست انجام شوند.

اما پس از آماده سازی این مراحل و ضمن اجرای هات تپ می بایست روند پیشروی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. اپراتور انشعاب گرم باید دقت تمام داشته باشد که پیشروی شفت نباید از حد مجازی شدت بالاتری داشته باشد. در این خصوص مجری hot tap باید تمام جوانب را بسنجد؛ از یک سو سرعت پایین باعث هرز رفتن و فرسوده شدن مته راهنما و کاتر خواهد شد و از سوی دیگر سرعت بالاتر از حد متعارف باعث ایجاد فشار بیشتر روی این دو قطعه، افزایش درجه حرارت محل درگیری این قطعات با لوله و همچنین بروز رخدادهایی نظیر شکستن الماسه ها و کاتر خواهد شد. اجرای هات تپ باید بر حسب ویژگی های فنی خط لوله و سیال به بهترین نحو ممکن انجام شود. در این خصوص سرعت پیشروی از پیش می بایست توسط تیم مهندسی محاسبه و تخمین زده شود، اما اپراتور کار نیز باید دقت، تجربه و مهارت تشخیص فرایند را داشته باشدتا حین کار دچار آسیب هایی از این قسم نشویم.

نکته دیگری که در اجرای هات تپ باید به آن اهتمام داشت میزان پیشروی است؛ که نه می بایست کمتر از یک میزان مجاز و نه بیشتر از آن باشد. پیشروی کمتر از این حد باعث نیمه کاره ماندن فرایند برش و پیشروی بیش از این حد باعث آسیب دیده جداره مثابل لوله خواهد شد که عملیات انشعاب گرم روی آن انجام نخواهد شد.

البته در برخی زمان ها نیاز به این است که پیشروی به میزانی باشد که مته راهنما و کاتر با جداره مقابل لوله درگیر شوند و آن را نیز ببرند. این در شرایطی است که می خواهیم از طریق یک پلاگ تمامی فضای لوله را مسدود کنیم و از جریان هر گونه سیال در آن ممانعت کنیم. در این صورت اتصالی که خواهیم ساخت نیز به صورت چهار شاخه خواهد بود و به کاتر و مته راهنما اجازه خواهد داد که تا انتهای برش جداره مقابل لوله پیشروی کند. نظیر این پروژه توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار در مجتمع پتروشیمی جم به انجام رسید. در این پروژه به منظور رفع نشتی از خط لوله 3 اینچی یک اتصال چهار شاخه روی لوله نصب گردیده و از طریق عملیات هات تپ کل قطر لوله بریده شد. پس از برش کامل لوله پلاگ مسدود کننده جریان در محل قرار گرفت و به این ترتیب نشتی ایجاد شده با انسداد جریان رفع گردید.

اجرای هات تپ به منظور انسداد خط پتروشیمی جم

اجرای هات تپ

به طور کلی اجرای هات تپ از جانب اپراتورها مستلزم اتخاذ تدابیر و توجهات ویژه است. انشعاب گیری به روش گرم یک فرایند کوتاه مدت است و در ظرف زمانی کوتاهی به اتمام می رسد، در همین مدت زمان می بایست متغیرهای عدیده دخیل در فرایند را مورد نظر داشت؛ نحوه عملکرد پاور یونیت، کانکتورها و اتصال پاوریونیت به دستگاه هات تپ، عملکرد دستگاه در پیشروی، نحوه حرکت شفت، تحت کنترل بودن فرایند پیشروی شفت، عملکرد صحیح کاتر، وضعیت کاتر درون خط لوله، و مواردی از این قبیل ضمن اجرای هات تپ می بایست تمام و کمال تحت نظر و زیر کنترل اجرا کننده عملیات هات تپ باشد. در صورت بروز ایراد باید قدرت و ابتکار عمل، و قابلیت واکنش سریع از جانب اپراتور وجود داشته باشد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار در موارد عدیده ای بروز عدم کارکردهای و ناکارآمدی های تصادفی را حین کار تجربه کرده است اما به پشتوانه تجاربی که آموخته و کسب کرده است توانسته در حین اجرای هات تپ ایراد مطروحه را رفع کند.


یک دیدگاه برای “اجرای هات تپ”

ارسال دیدگاه

*

code