فلاش بک یا برگشت شعله در کارگاه هات تپ

۰٫۰ ۰۰ فلاش بک یا برگشت شعله یکی از خطراتی است که افراد حاضر در کارگاه هات تپ را تهدید می کند. نقص ایمنی در اجزا و تجهیزات دستگاه های هوابرش، موجب می شود تا اشتعال و انفجار در محل کارگاه رخ دهد. در کارگاه هات تپ از هوابرش برای برش دادن قطعات مختلف فلزی […]

مشاهده مطلب