دستکش جوشکاری

۳٫۰ ۰۲ دستکش جوشکاری جزئی از تجهیزات حفاظت فردی در عملیات جوشکاری است که از دست جوشکارها در برابر آسیب های جوشکاری محافظت می کنند. در عملیات هات تپ از جوشکاری به عنوان یکی از ضرورت های عملیاتی استفاده می کنند. بنابراین محافظت از نیروی انسانی جوشکار در مراحل جوشکاری عملیات هات تپ وظیفه ی […]

مشاهده مطلب