گوشی ایمنی و حفاظت از گوش در هات تپ

۰٫۰ ۰۰ گوشی ایمنی یکی از تجهیزات مورد نیاز در محیط های کاری است که پر سر و صدا هستند. بدون در معرض صدای زیاد به مدت طولانی سبب می شود تا دستگاه شنوایی و بعضاً عصبی، آسیب وارد شود. آلودگی صوتی محیط کار، یکی از چالش ها و مشکلاتی است که در برخی محیط […]

مشاهده مطلب