تست فشار هیدرواستاتیک و مقاومت سنجی در هات تپ

۰٫۰ ۰۰ تست فشار هیدرواستاتیک یکی از مراحل ایمنی سنجی در هات تپ است. تست فشار هیدرواستاتیک در واقع برای سنجش مقاومت انواع قطعات و اتصالات در هات تپ کاربرد دارد. فشار هیدرواستاتیک به علت وجود نیروی جاذبه از طرف سیالات مختلف به سطوح وارد می شود. در واقع زمانی که سیال درون خط لوله […]

مشاهده مطلب