هات تپ روی مخازن (۲)

۰٫۰ ۰۰ هات تپ روی مخازن از جنبه هایی نسبت به هات تپ خطوط لوله دشوارتر است. البته منظور متغیرهای حساس تری است که در عملیات های مربوط به مخازن با آن ها سر و کار خواهیم داشت. از این رو نسبت به این قسم عملیات ها باید دقت بیشتری مبذول داشت. بار اصلی در […]

مشاهده مطلب