هات تپ پالایش نفت اصفهان

عملیات هات تپ “۴۸x”48 شرکت پالایش نفت اصفهان

به منظور خودکفایی بنزین

محل انجام عملیات: اصفهان- شرکت پالایش نفت اصفهان

سایز لوله اصلی: ۴۸ اینچ

سایز انشعاب: ۴۸ اینچ

نوع سیال: بنزین

جنس لوله: کربن استیل

جهت عملیات: عمود از بالا

 

این پروژه بزرگترین عملیات شرکت پیشگام صنعت ابزار بر حسب سایز انشعاب می باشد که با موفقیت و بدون بروز ایراد به انجام رسید. لازم به ذکر است علاوه بر ابعاد بالای انشعاب، سایز به سایز بودن عملیات دشواری دیگر کار بود که با توجه به محاسبات و طراحی های مناسب از پیش انجام شده، تمام جوانب آن مورد توجه قرار گرفته و در نهایت کار بدون ایراد به اتمام رسید. پروژه انشعاب گرم ۴۸ اینچ روی خطوط لوله ۴۸ اینچ پالای نفت اصفهان، زیر نظر مستقیم مهندسان و بازرسان این مجتمع انجام شد و در نهایت با تأیید ایشان کار به اتمام رسید.