هات تپ شرکت فراسان شیراز

عملیات هات تپ ۴۸”x48” شرکت فراسان شیراز

محل انجام عملیات: شیراز، شرکت فراسان شیراز

سایز لوله اصلی: ۴۸ اینچ

سایز انشعاب: ۴۸ اینچ

جنس لوله: grp

جهت عملیات: عمودی

 

 

عملیات هات تپ روی خط لوله grp، ماحصل همکاری و مساعی مشترک ما و شرکت فراسان شیراز بود. این عملیات از این حیث دارای جایگاه منحصر به فردی است که برای اولین بار عملیات انشعاب گیری هات تپ روی خط لوله grp با موفقیت به انجام رسید. با توجه به جنس و الیاف ویژه خطوط لوله grp مطالعاتی ویژه در خصوص امکان سنحی انجام عملیات هات تپ صورت گرفت و در نهایت این جمع بندی مشترک میان دو شرکت حاصل شد که عملیات هات تپ انجام شدنی است. در نهایت و در فاز عملیاتی نیز انشعاب گیری با موفقیت کامل و بدون کوچک ترین ایرادی انجام شد.