فرزکاری در هات تپ

۰٫۰ ۰۰ فرزکاری عملیاتی است که از آن استفاده ی فراوانی در صنعت می شود. فرزکاری با استفاده از دستگاه فرزکاری انجام می شود. تیغه های این دستگاه قادرند سطوح مختلف را پردازش کنند. از این پردازش برای ساخت قطعات مختلف اتصالات در هات تپ استفاده می شود. هات تپ یا کارگرم عملیاتی است که […]

مشاهده مطلب

تست فشار هیدرواستاتیک و مقاومت سنجی در هات تپ

۰٫۰ ۰۰ تست فشار هیدرواستاتیک یکی از مراحل ایمنی سنجی در هات تپ است. تست فشار هیدرواستاتیک در واقع برای سنجش مقاومت انواع قطعات و اتصالات در هات تپ کاربرد دارد. فشار هیدرواستاتیک به علت وجود نیروی جاذبه از طرف سیالات مختلف به سطوح وارد می شود. در واقع زمانی که سیال درون خط لوله […]

مشاهده مطلب

نصب اتصالات خطوط لوله

۰٫۰ ۰۰ اتصالات به منظور رفع کاستی هایم وجود در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی زمانی به سراغ یک فیتینگ خطوط لوله خواهیم رفت که جریان خطوط لوله موجود دچار نقص و کاستی یی باشند، یا در صدد یک طرح توسعه ای باشیم که با استفاده از قابلیت های موجود […]

مشاهده مطلب