هات تپ در شرایط متفاوت

۰٫۰ ۰۰ انشعاب گیری گرم یا هات تپ یک عملیات با ماهیت خاص و ویژه خود است، به نحوی که کوچک ترین تغییر در هر یک از متغیرهای آن، کل کار را با پروژه های مشابه انشعاب گیری گرم متفاوت می کند. به این جهت دقت در دریافت اطلاعات اولیه از کارفرما از اهمیت بالایی […]

مشاهده مطلب