تی سرویس در انشعاب گیری سایز کوچک هات تپ

۰٫۰ ۰۰ تی سرویس از جمله اتصالات خطوط لوله است که برای انشعاب گیری در سایزهای پایین مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این اتصال خطوط لوله، می توان روی انواع خطوط لوله با هر سایزی انشعاب گرم ۲ اینچی ایجاد کرد. انشعاب گیری جدید از خطوط لوله معمولا زمانی انجام می شود […]

مشاهده مطلب