هات تپ در تهران

۰٫۰ ۰۰ هات تپ در هر واحدی که دارای خط لوله است می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این تکنولوژی زمانی کاربردی می شود که نیاز به ایجاد یک انشعاب جدید داریم، نیاز به تعمیر نشتی و مواردی از این دست داریم، در صددیم تجهیزاتی جدید روی خط لوله نصب کنیم و نیز نیاز به […]

مشاهده مطلب