محل فرار اضطراری در پروژه های هات تپ

۵٫۰ ۰۱ محل فرار اضطراری به جایگاه یا مسیر ویژه ای می گویند که در محیط کاری ایجاد می شود و به کارگران گوشزد می شود تا در صورت وقوع حوادث احتمالی از این محل بگریزند. محل فرار اضراری، مسیری است که کارکنان را به سرعت از محیط حادثه دور می کند و مانع از […]

مشاهده مطلب