مبدل حرارتی لوله ای تولید شرکت پیشگام صنعت ابزار

مبدل حرارتی لوله ای یکی از انواع مبدل های حرارتی است که دارای سه زیرمجموعه است. مبدل های حرارتی تجهیزاتی هستند که با استفاده از آن ها می توان حرارت یک سیال (مایع یا گازی) را به سیالی با دمای پایین تر منتقل کرد. با استفاده از مبدل ها که معمولاً با هزینه کمی ساخته می شوند، می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. مبدل های حرارتی در صنایع گوناگون و بخصوص در نیروگاه ها کاربرد فراوانی دارند. مبدل های حرارتی را براساس پارامترهای مختلفی طبقه بندی می کنند اما مهم ترین پارامترهای طبقه بندی این تجهیزات میزان فشار سیال درون مبدل است که با توجه به آن مبدل ها را در انواع کم فشار و پرفشار طبقه بندی ...

مشاهده مطلب