انجام عملیات هات تپ 

۰٫۰ ۰۰ انجام عملیات هات تپ    عملیات هات تپ و ادامه دادن خطوط و مسیر لوله به منظور انشعاب‌ گیری جدید از خطوط لوله موجود یا ادامه دادن خط به جهت انجام تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات، از جمله خدماتی است که طی سالیان اخیر به صورت مکرر به واحد های پتروشیمی نفت […]

مشاهده مطلب

دانش و ایمنی در انجام هات تپ

۰٫۰ ۰۰ دانش و ایمنی در انجام هات تپ دانش و ایمنی در انجام هات تپ و رعایت کردن اصول ایمنی از مهم ترین موارد قابل انجام در مراحل اولیه می باشد. تهیه لباس کار مناسب و ادوات ایمنی و حفاظت شخصی از مهمترین موارد ایمنی در انجام هات تپ می باشد که رعایت نکردن هر […]

مشاهده مطلب