هات تپ

دانش و ایمنی در انجام هات تپ

دانش و ایمنی در انجام هات تپ و رعایت کردن اصول ایمنی از مهم ترین موارد قابل انجام در مراحل اولیه می باشد.

تهیه لباس کار مناسب و ادوات ایمنی و حفاظت شخصی از مهمترین موارد ایمنی در انجام هات تپ می باشد که رعایت نکردن هر کدام از آنها ممکن است خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. مجری عملیات می بایست بر اساس دانش و ایمنی در انجام هات تپ و مشخصات فنی پروژه ادوات و ابزار کار، لباس کار مناسب، دستکش جوشکاری، کفش و کلاه ایمنی را برای نیروهای اجرایی پروژ‌ه فراهم نماید. همچنین با توجه به اینکه عملیات هات تپ بر روی خطوط لوله حاوی سیال و گاز انجام می گیرد کارفرما بایستی با توجه به دانش و ایمنی در انجام هات تپ ادوات نیروی کار را برای حفاظت در برابر جریان و حرارت و فشار سیال فراهم نماید.

یکی دیگر از مهمترین موارد ایمنی که بایستی در عملیات هات تپ به طور کامل رعایت گردد داشتن تجهیزات اطفاء حریق می باشد. با توجه به اینکه انجام هات تپ همراه با برشکاری و جوشکاری است انجام این موارد در عملیات باعث ایجاد حرارت بالا در محل برشکاری و جوشکاری می گردد، با توجه به وجود جریان سیال و گاز حین انجام عملیات در مسیر لوله و قابل اشتعال بودن آنها، آماده بودن دستگاه های اطفاء حریق از موارد ضروری ایمنی می باشد. از این رو تجهیز محل به این ادوات ضروری است. بسته به حجم و میزان حساسیت کار، می بایست از کپسول های اطفاء حریق، لباس ها و پوشش های ضد آتش استفاده کرد و حتی در صورت لزوم باید تیم آتش نشانی با تجهیزات کامل را به محل انجام عملیات اعزام کرد.

هات تپ

فراموش نکنید دستگاه هات تپ از جریان سیال داخل لوله برش کاری شده به عنوان جریان خنک کننده حرارت ناشی از برش استفاده می کند. نباید اجازه دهیم این مزیت تبدیل به یک تهدید در عملیات گردد و انشعاب گیری را با دشواری مواجه نماید. از این رو داشتن دانش و ایمنی در اتجام هات تپ موجب شکل گیری سریع و بدون مشکل پروژه خواهد شد.

 انجام هات تپ نسبت به سطح زمین

انجام عملیات هات تپ از لحاظ ارتفاع نسبت به زمین دارای سه حالت می باشد:

انجام عملیات با ارتفاع از سطح زمین: در این حالت بستن داربست و نگه دارنده های مناسب از موارد مهم ایمنی کار محسوب می گردد.

انجام عملیات در عمق زمین: در این حالت حفاری زمین بایستی به گونه ای باشد تا نیروهای اجرایی هات تپ فضای لازم جهت قرارگیری مناسب دستگاه جهت انجام عملیات را به بهترین نحو ممکن داشته باشند. همچنین تعبیه محل مناسب جهت تردد نیروها ضروری است یکی دیگر از دلایل اهمیت وجود دانش و ایمنی در انجام هات تپ در این روش ایجاد راه فرار و اضطراری مناسب می باشد تا در صورت ایجاد هر گونه مشکل و خطر در حین انجام فرایند نیروهای اجرایی در کمترین زمان ممکن خود را به محل امن برسانند.

 

 
 

ارسال دیدگاه