داده های عملیات هات تپ

۰٫۰ ۰۰ داده های عملیات هات تپ مستنداتی هستند که پیش از آغاز عملیات نیاز به جمع آوری و بررسی آن ها خواهد بود. با سنجش تمامی داده ها به صورت تک به تک و دست جمعی می توانند اصول فنی و ایمنی لازم را برای اجرای عملیات به بهترین نحو ، استخراج کنند. در […]

مشاهده مطلب