اتصالات هات تپ

۰٫۰ ۰۰ همانطور که می دانید عملیات انشعاب گرم از اتصالات هات تپ روی مخازن و روی خطوط لوله انجام می گیرد. برخی افراد بر این باورند که عملیات هات تپ تنها برروی لوله انجام می گیرد و نمی توان این فرایند را روی مخازن نیز به انجام رساند. مسلم است که اتصالات هات تپ روی […]

مشاهده مطلب