همانطور که می دانید عملیات انشعاب گرم از اتصالات هات تپ روی مخازن و روی خطوط لوله انجام می گیرد. برخی افراد بر این باورند که عملیات هات تپ تنها برروی لوله انجام می گیرد و نمی توان این فرایند را روی مخازن نیز به انجام رساند. مسلم است که اتصالات هات تپ روی مخازن شرایط و الزامات دشوار تری نسبت به خطوط لوله دارند اما با این وجود انشعاب گیری روی آن ها به روش هات تپ مقدور است. اما باید نسبت به انشعاب گیری روی مخازن حساسیت های ویژه ای را با توجه به دانش و ایمنی عملیات هات تپ را در نظر گرفت چرا که معمولاً در اتصالات هات تپ بر روی خطوط لوله ایت حساسیت ها کم رنگ تر است.

ملاحظات در اتصالات هات تپ 

برخی از این ملاحظات درباره انجام عملیات هات تپ و ایمنی ان به شرح زیر می باشد:

۱- جالت است بدانید مخازن معمولا دارای سیال کم فشار و حتی راکد هستند. همین موضوع مهم عملیات انشعاب گیری هات تپ را روی این خطوط دشوار تر می کند چرا که برای انجام این فرایند نیازمند حداقل فشار هستید. مشکلات انشعاب زمانی بیشتر می شود که متوجه شویم در برخی موارد مخازن حالت نیمه پر دارند و چه بسا بخشی از آن ها از اساس فاقد سیال باشد. اما فراموش نکنید که باید عملیات هات تپ را در محفظه ای بسته انجام داد که نیمی از آن فاقد سیال است. این نکات انشعاب گیری روی مخازن را حساس تر و دشوارتر می کند.

۲- مخازن مربوطه معمولا همچون خطوط لوله فرم استوانه ای شکل دارند اما این موضوع همیشگی نیست و ممکن است ناچار به انشعاب گیری روی مخازن کروی شکل یا سایر اشکال باشیم. در این دست از اتصالات هات تپ شرایط انشعاب گیری بسیار دشوار خواهد بود چرا که ساخت و نصب اتصالات مناسب بر روی مخزن کروی شکل دشواری های خاص خود را خواهد داشت.

۳- مخازن به لحاظ جانمایی و محل انجام عملیات هات تپ معمولا شرایط سخت تری در مقایسه با اتصالات خطوط لوله دارند. البته این امر دایمی و حتمی نیست و بسیار پیش امده که مواقعی که انشعاب گیری روی مخازن جانمایی و جاگذاری مناسب تر و راحت تری را پشت سر گذاشته اند، اما به طور کلی معمولاً انشعاب گیری روی مخازن دشواری های جغرافیایی بیشتری را خواهد داشت.

اتصالات هات تپ

۴- نکته مهم دیگر در خصوص اتصالات هات تپ نوع اتصالی است که بیشترین استفاده را از ان می شود و میزان تاثیری است که این اتصالات می تواند در پیشرفت و بازدهی کار مشتری و پیشرفت ان ها گذاشته می شود. علاوه بر این موارد صحت و دقت عملیات هات تپ داشته باشد نیز ارتباط مستقیمی در این تاثیر گذاری دارد. چنان که می دانیم مستحکم ترین و مطمئن ترین اتصال برای انشعاب گیری هات تپ اتصالات دستگاه اسپلیت تی است که دور تا دور و سراسر خط لوله را در بر می گیرد و آن را به صورت تمام محیطی پوشش می دهد. از آن جا که اکثر مخازن دارای قطر های بالایی هستند امکان نصب این دست از اتصالات بر روی آن ها وجود ندارد. بنابراین مجبور به استفاده از اتصالات دیگر هستیم از طرفی دیگر سایر اتصالات توانایی و قوام و استحکام اسپلیت تی را نخواهند داشت و به همین دلیل نمی توان اطمینانی را که از اسپلیت تی حاصل می شود نسبت به سایر اتصالات انتظار داشت.

اتصالات هات تپ بروی مخازن

با توجه به نکات ذکر شده در انجام عملیات اتصالات هات تپ بروی مخازن احتیاط هایی واجب است. یکی از مهم ترین این احتیاط  ها که در این نوشتار بررسی می شود اتصالات هات تپ بروی مخازن خواهد بود. چراکه همانطور که پیش تر اشاره گردید که هر اتصالی را می توان روی مخزن نصب کرد مگر قطر بالای آن ها مانع نصب اتصال دستگاه ها و یا اسپیلیت تی روی آن خواهد شد. به همین دلیل معمولا برای انشعاب گیری به روش هات تپ روی مخازن معمولا از سدل نیپل استفاده می شود. اما سدل نیپل چیست؟ یک اتصال زینی شکل با نیپل است که روی لوله یا مخزن نصب شده و به عنوان ورودی انشعاب جدید مورد استفاده قرار می گیرد.

شرح انجام عملیات و فرایند هات تپ در مخازن و نقش اتصالات در آن به این ترتیب خواهد بود که ابتدا سدل نیپل را آماده و ساخته شده و روی مخزن مربوطه جوشکاری می شود، سپس یک ولو روی آن نصب می شود و پس از مونتاژ این دو و انجام تست فشار دستگاه هات تپ برای انشعاب گیری روی ولو قرار خواهد گرفت. بنابراین اتصالات هات تپ مخازن دارای سه اتصال به شرح زیر است:

  • سدل نیپل
  •  ولو
  •  دستگاه هات تپ

دو نامبرده اتصال اول نقش اتصالات دائم عملیات هات تپ را به عهده خواهند داشت و دستگاه هات تپ اتصال موقت به شمار خواهد رفت که پس از اتمام عملیات از خط باز خواهد شد. در صورتی که اتصالات عملکرد خود را به درستی انجام ندهند مجموعه و عملیات هات تپ با مشکل مواجه خواهند شد.

سدل نیپل

به جرات می توان گفت که اتصال سدل نیپل از بهترین اتصالات هات تپ برای انشعاب گیری روی مخازن به شمار می رود. اتصال سدل نیپل در مقایسه با اسپیلیت تی استحکام کمتری دارد اما به طور کلی اتصالی قابل قبول و مورد تایید برای انشعاب گیری روی مخازن به شمار می رود. همانطور که پیش تر اشاره شد تانکر ها و مخازن معمولا حاوی سیال با فشار پایین هستند و می توان از اتصالاتی نظیر سدل نیپل برای آن ها استفاده کرد، اما در صورتی که فشار بالاتر باشد و یا به هر دلیل دیگری مطالعات و سنجش درباره سدل نیپل دچار تردید و شبهه شود باید نسبت به انجام کار روی این اتصال احتیاط های بیشتری را لحاظ کرد. در این دست شرایط باید مطالعات ویژه برای ساخت اتصال به مستحکم ترین شکل ممکن اتخاذ شود و تا زمانی که نسبت به صحت عملکرد آن در برابر فشار سیال و فشار کاری عملیات هات تپ اطمینان حاصل نشد نسبت به استفاده از آن اقدامی به انجام نرساند.

اتصالات هات تپ

ولدولت

در برخی موارد و باز هم بر حسب امکان سنجی های مهندسی و مطالعاتی تیم تحقیقات، به جای اسپلیت تی می توان از ودلدولت برای انشعاب گیری هات تپ روی مخازن استفاده کرد. ولدولت یک اتصال بدون بسدل و هر گونه پد است که روی مخازن جوشکاری میشود و فرایند توسط آن انجام می شود.

ولو

پس از نصب یکی از اتصالات مذکور باید روی آن ها یک ولو را نصب کرد. ولو با توجه به سایز و قطر انجام عملیات و کلاس فشار آن تهیه شده و روی اتصال پیچ و مهره می شود. هر دوی این اتصالات باید قبل از استفاده مورد تست و آزمون قرار گیرند. اتصال سدل نیپل هم نیاز به تست نقطه جوش و هم تست فشار خواهد بود. در صورتی که صحت هر دو تست تایید شد و از تمام موارد ان اطمینان حاصل شد ولو روی آن نصب می شود و دوباره تست فشار روی مجموعه سدل نیپل و ولو انجام خواهد گرفت. البته باید اشاره کرد که بهتر است که پیش از این موارد ولو را نیز جداگانه تست و بازرسی شود.

با اتمام این مراحل و در نظر داشتن تمام نکات ایمنی برای حفظ جان نیروی انسانی می توان اتصالات هات تپ را بروی مخازن و خطوط لوله با توجه به سفارشات مجموعه نصب کرد و عملیات انشعاب گیری را به انجام رساند.


ارسال دیدگاه