Tool Box meeting یا جلسات توجیهی الزامات ایمنی کار

۰٫۰ ۰۰ Tool Box meeting یا جلسات توجیهی الزامات ایمنی کار به منظور ارتقای سلامت و ایمنی انسان در محیط کار برگزار می شود. سلامت انسان و ایمنی او مهم تربن هدف اجرای سیستم HSE می باشد. در واقع سیستم  HSE می کوشد تا سلامت، ایمنی انسان را در کنار سلامت محیط زیست پایدار نگه […]

مشاهده مطلب

کاربرد رنگ ها در مبحث ایمنی و HSE

۵٫۰ ۰۱ کاربرد رنگ ها در مبحث ایمنی و HSE  با استفاده از حساسیت چشم های انسان و موضوع روانشناسی رنگ انجام می شود. کاربرد رنگ در این مبحث موجب می شود ایمنی افراد در حین استفاده از ابزارآلات و ماشین آلات و همچنین ایمنی عملیاتی ارتقاء یابد. تمامی صنایعی که باید پروژه ها و […]

مشاهده مطلب

محل فرار اضطراری در پروژه های هات تپ

۵٫۰ ۰۱ محل فرار اضطراری به جایگاه یا مسیر ویژه ای می گویند که در محیط کاری ایجاد می شود و به کارگران گوشزد می شود تا در صورت وقوع حوادث احتمالی از این محل بگریزند. محل فرار اضراری، مسیری است که کارکنان را به سرعت از محیط حادثه دور می کند و مانع از […]

مشاهده مطلب

گوشی ایمنی و حفاظت از گوش در هات تپ

۰٫۰ ۰۰ گوشی ایمنی یکی از تجهیزات مورد نیاز در محیط های کاری است که پر سر و صدا هستند. بدون در معرض صدای زیاد به مدت طولانی سبب می شود تا دستگاه شنوایی و بعضاً عصبی، آسیب وارد شود. آلودگی صوتی محیط کار، یکی از چالش ها و مشکلاتی است که در برخی محیط […]

مشاهده مطلب

۳ راهبرد افزایش بهره وری در هات تپ

۵٫۰ ۰۱  هات تپ در ماهیت بهره ورانه آن است. پیش از ابداع فن آوری هات تپ و در زمانی که انشعاب گیری به شیوه سنتی انجام می گرفت، فرایند سیر زمانی بسیار طولانی مدتی را پیدا می کرد. مجری عملیات ناچار بود نه تنها خط لوله و جریان سیال درون آن را متوقف کند، […]

مشاهده مطلب

موارد ضروری برای هات تپ

۰٫۰ ۰۰  هات تپ یک فن آوری با پیچیدگی ها و البته ضریب ریسک بسیار بالاست و تنها در صورتی می توان از اجرای صحیح یک عملیات هات تپ مطمئن بود که تمامی خلل و فرج و پیچیدگی های آن را به عنوان متغیرهایی پیش بینی پذیر در محاسبات خود گنجانده باشیم و خطرات آن […]

مشاهده مطلب