ماشینکاری در محل

ماشینکاری در محل مجموعه فرایندهایی را شامل می شود که در محل سایت و در شرایطی انجام می پذیرد که سرویس ها و تجهیزات موجود روی خطوط لوله و سایر دپارتمان های سایت نصب و چه بسا در حال فعالیت باشند. در خصوص شرابط انجام فرایندها در محل آیتم ها و متغیرهای متعددی قابل شناسایی و اهمیت دهی هستند و این وظیفه واحدهای برنامه ریزی است که با برآورد دقیق شرایط و تجهیزات، امکان سنجی انجام کار و بهترین گزینه ها و تجهیزات مورد نیاز برای انجام کار را برگزینند و از آن ها استفاده ببرند.

یکی از مهم ترین این متغیرها و معیارها تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در ماشینکاری در محل می باشد. تیم مهندسی و برنامه ریزی ابتدا به ساکن باید تجهیزات مورد نیاز برای انجام کار را شناسایی کرده و پیمانکار و مجری ای را برگزیند که نسبت به تأمین و کار با آن ها سابقه کافی را داشته باشد. باید توجه داشت محل انجام پروژه آزمایشگاه مجری کار محسوب نمی شود و او باید پیشاپیش ضمن تجارب و سوابق خود و نیز انجام آزمایش های لازم جهت انجام کار به بهترین نحو، پشتوانه لازم برای انجام بهینه فرایند ماشینکاری در محل را کسب و حاصل کرده باشد. از طرفی چه بسا بسیاری از عملیات های ماشینکاری در محل به اقتضای شرایط فنی و نیازهای مجموعه چندین مدل از یک دستگاه را به طور همزمان نیاز داشته باشند. برای مثال ممکن است چندین عملیات تراشکاری در محل در سایزهای متفاوت مورد نیاز مجموعه باشد به طوری که مجموعه آن یک پروژه محسوب می شود و از این رو نمی توان آن را به پیمانکاران متعدد سپرد. در این شرایط بدیهی است که اولویت با آن پیمانکاری است که بیشترین تطابق را با نیازهای مشتری داشته باشد. در چنین موقعیتی پیمانکاری برگزیده می شود که تمامی تجهیزات مورد نیاز را برای انجام کار داشته و به این ترتیب کارفرما و واحدهای برنامه ریزی او را در انجام فرایندها و پیشبرد برنامه ریزی به وقفه نمی اندازد.

عملیات ماشینکاری در محل

ماشینکاری در محل

بازدید از کارگاه جهت تأیید صلاحیت پیمانکار

معمولاً یکی از آیتم هایی که می تواند مشتری یا کارفرمای یک پروژه ماشینکاری در محل را نسبت به صلاحیت پیمانکار در خصوص اجرای عملیات ماشینکاری در محل مربوطه راهنمایی کند بازدید از کارگاه است. برای انجام فرایند بازدید کارفرما ابتدا باید یک نیازسنجی کامل از پروژه را انجام داده باشد و آن را به صورت مستند و مدون در اختیار داشته باشد. این مستندات حکم معیارهای ارزیابی پیمانکار عملیات ماشینکاری در محل قلمداد می شوند. بر اساس این داده ها، کارفرما تجهیزات پیمانکار را مورد ارزیابی قرار داده و در خصوص صلاحیت پیمانکاری جهت انجام عملیات Field Machining نظرات لازم را ابراز می دارد. پیمانکار باید تمامی تجهیزات را در سایزها و ابعاد مختلف، برای هر رفرایند که مورد نیاز مشتری است در اختیار داشته باشد و بر اساس آن بتوند عملیات های مورد نظر را به راحتی و سهوت انجام دهد. همچنین ضمن بازدید از کارگاه می توان با توان و دانش فنی پیمانکار نیز آشنایی نسبی حاصل کرد. البته این مهم جز در فرایندهای عملیاتی و زمانی که پروژه در حال انجام است به یقین نمی رسد اما در سطح نسبی خود نیز نیازمند  مراجعه به مستندات خود پیمانکار در محل کارگاه است. مراجعه به آرشیوها و مستنداتی که پیمانکار در زمینه انجام کارهای مشابه گردآوری کرده است از مهم ترین لوازمی است که می توان بر اساس آن نسبت به صلاحیت پیمانکار اظهار نظر کرد.

حین بازدید از اسیت نیاز به توجه است که حتی می توان برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات ماشینکاری در محل نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. باید در صورت نیاز آخرین پروژه های اجرایی توسط هر یک از دستگاه های مورد نیاز اعلام می شود و برنامه هایی که پیمانکار برای حفظ و نگهداری از دستگاه مربوطه اتخاذ کرده است مورد ارزیابی قرار گیرد. دستگاه ها معمولاً در زمانی که غیر فعال هستند نیازمند فرایندهای ویژه نگهداری به منظور ممانعت از خوردگی، زنگ زذگی، پوسیدگی و مواردی از این دست می باشند. این امر آثار خود را خصوصاً در مورد عملیات های ویژه ای نظیر ماشینکاری در محل به صورت محسوس خواهند گذاشت و از این رو وظیفه تیم اجرایی و پیمانکاری است که دستگاه را تا آغاز پروژه بعدی ماشینکاری در محل سالم و کارآمد حفظ کند و صحیح نگه دارد. به این منظور تدوین یک طرح نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای این دست دستگاه ها ضروری می نماید و پیمانکار پس از تدیون این طرح می بایست در قالب گزارش ها و فرم ها روند اجرایی انجام کار و رعایت دستورالعمل های تدوینی را در سرلوحه کار خود انجام دهد و ضمن رعایت مقررات برشمرده شده در این مستندات، خروجی آن را در قالب گزارشات در اختیار داشته باشد. در مواقع مورد نیاز و بر حسب نیاز کارفرمای طرح ماشینکاری در محل، پیمانکار می تواند مستندات مربوطه را ارئه نماید و اهتمام خود جهت انجام فرایند تعمیزاتی و نگهداری پیشگیرانه را بر کارفرما ثابت کند.

ماشینکاری در محل

Field Machining

البته لازم به ذکر است در این خصوص نیز نمی توان به یقین سخن گفت؛ چه بسا پیمانکار فقط آن دست از مستنداتی را بایگانی و جمع اوری کرده باشد، یا عرضه کند که در آن ها موفق بوده است و ممکن است چه بسیار عملیات هایی توسط پیمانکار تجربه شده باشند که نتیجه ای منفی و توام با شکست داشته باشند. بنابراین اجرای پروژه به صورت عملیاتی دقیق ترین معیار و سنگ محک برای تأیید صلاحیت مشتری است و البته این نیز به وقوع نمی پیوندد جز در شرابط کاری و عملیاتی. اگر حساسیت پروژه بالا باشد، و اگر کارفرما وسواس بالایی روی نتیجه فرایند ماشینکاری در محل داشته باشد، چه بسا لازم آید در محیط کارگاهی پیمانکار ضمن شبیه سازی محل انجام عملیات، تست و بازرسی از توان فنی و دانش تجربی، و نیز کیفیت تجهیزات مورد استفاده در عملیات field machining از طریق یک عملیات اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

ماشینکاری در محل- تعمیرات ولو

پروژه ماشینکاری در محل- انجام عملیات روی ولو

ماشینکاری در محل با وجود هزینه به ظاهر بالایی که در مقایسه با روش های سنتی سرویس و ارائه خدمات خطوط لوله مخازن دارد، در مجموع باعث کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در فرایندهای تعمیراتی می شود. این روش بدون شک روشی مقرون به صرفه و کارآمد برای کاهش هزینه ها و افزایش سرعت فرایندهای تعمیراتی به شمار می رود، مشروط بر این که کلیه فرایندهای آن طبق روال و اصول و بر اساس استانداردها و دستورالعمل های تدوین شده و تأیید شده پیش بروند.


ارسال دیدگاه