عملیات انشعاب گرم هات تپ و کوپن بریده شده

هات تپ خصوصاً در ابعاد و سایزهای بزرگ از جمله سرویس های ویژه در خطوط لوله است که دارای حساسیت های بسیار بالایی است. خود عملیات انشعاب گیری گرم به روش هات تپ جزو فرایندهای ویژه در خطوط لوله محسوب می شود. حال در صورتی که عملیات در سایزهای بزرگ انجام شود دشواری کار بسیار بیشتر خواهد شد. لحاظ کردن نکات فنی و  ایمنی در چنین عملیاتی قطعاً دانش و تجربه بالایی می خواهد. کارفرمایان و مجتمع هایی که هات تپ در محل شان انجام می گیرد نیز باید نسبت به این فرایندها حساب ویژه ای داشته و حساسیت بالاتری خرج داهند. به خصوص در زمینه تأمین شرایط ایمنی کار نقش ایشان برجسته و حائز اهمیت به شمار می رود.

هات تپ

هات تپ

کارفرما و مهندسین مجتمع باید در خصوص تأمین تجهیزات اطفاء حریق، و آماده باش برای سرویس های آتش نشانی و کمک های اولیه آمادگی کامل داشته باشند. هر چه ابعاد عملیات انشعاب گیری بالاتر باشد هم فرایند به لحاظ فنی و مهندسی دشوارتر خواهد شد و هم فاز اجرایی آن دقت بیشتری را می طلبد. چرا که سایز بالاتر به معنای حادتر شدن امکان رویداد خطا و تشدید آثار و عواض آن خواهد بود. برای مثال در صورتی که عملیات در سایز کوچک انجام شود شاید جوشکاری اتصال و ایرادات احتمالی آن خود را چندنان بروز ندهند. یا شاید بتوان اتصالی را طراحی، ساخت و نصب کرد که اگرچه با استانداردها تطابق دارد، اما شرایط ایده آل یک اتصال را نداشته باشد. در خصوص عملیات هایی که در سایز کوچک انجام می شوند این شرایط چندان تعیین کننده نخواهند بود؛ علی الخصوص زمانی که نسبت انشعاب به سایز لوله اصلی نیز بسیار پایین باشد. رعایت حداقل های استانداردها در خصوص چنین عملیات هایی کفایت می کند.

اما اگر عملیات در ابعاد بزرگ انجام شود، و خصوصاً زمانی که نسبت سایز انشعاب به لوله نیز نزدیک به ۱ می شود، باید بیشترین احتیاط ها را لحاظ کرد. در این شرایط به محل انشعاب فشار بالاتری وارد خواهد شد و بدیهی است که در صورت عدم تدبیر مناسب می تواند تبعات سنگینی داشته باشد. ضمن این که باید توجه داشت در عملیات های سیاز بزرگ حمل و نقل، جابجایی و نصب تجهیزات و دستگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون شک وقتی سایز انشعاب در هات تپ بالا باشد هم اتصال ساخته شده و هم دستگاه هات تپ باید در ابعاد و مدل های بزرگ انتخاب و برای پروژه آماده سازی شوند. جابجایی این ابزارها و نصب |آن ها در محل مناسب گرچه به نظر امری ساده است اما تجربه نشان داده است که هر چه این ویژگی ها تشدید می شوند احتمال بروز خطا بالاتر خواهد رفت.

از سوی دیگر می توانند تبعات و عوارض سنگین تری را نیز داشته باشند. برای مثال اگر دستگاه هات تپ، یا اتصال ساخته شده حین جابجایی از محل استقرار تا مل نصب روی لوله سقوط کنند می توانند آسیب های قابل توجهی به مجموعه وارد کنند. این دست تجهیزات معمولا برای جابجایی با جرثقیل بلند می شوند و اگر کار روی ارتفاع انجام شود می بایست چندین متر بالا روند. حال اگر تسمه اتصال این ابزارها به جرثقیل ضعیف باشد، یا در بستن آن ها اهمالی کوچک صورت گرفته شود احتمال سقوط آن بالا خواهد رفت. سقوط این ابزارها نیز به معنای ایجاد آسیب جدی به کلیه دستگاه ها، تجهیزات و تأسیساتی خواهد بود که سقوط روی آن ها روی خواهد داد. در این خصوص باید به نیروی انسانی و اپراتورهای متجمع در محل هشدار داد که حین جابجایی هرگز زیر دستگاه ها و تجهیزات مذکور قرار نگیرند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار عملیات های متعدد انشعاب گرم هات تپ در سایزهای بزرگ را با موفقیت به انجام رسانده است. این تجارب در کنار وسواس ویژه مجموعه مهندسی و اجرایی باعث شده است که عملیات های هات تپ مذکور بدون بروز کوچک ترین ایراد و عیب ولو جزئی با موفقیت به انجام برسند. عملیات هات تپ ۴۸ اینچی روی خطوط لوله ۴۸ اینچی، عملیات انشعاب گرم هات تپ ۳۶ اینچی، ۲۴ اینچثی و ۱۸ اینچی به کرات توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار در نقاط مختلف کشور و در مجتمع های متفاوت به انجام رسیده است. در هیچ یک از این عملیات ها کوچک ترین آسیبی به مجموعه فعال نرسیده است. یکی از عملیات های هات تپ اخیر شرکت پیشگام صنعت ابزار که می توان گفت در ابعاد نسبتاً بزرگ انجام شد، هات تپ ۱۸ اینچی روی خط لوله ۲۴ اینچی مجتمع پتروشیمی مبین بود. این پروژه شامل دو عملیات هات تپ در ابعاد مذکور بود که به سادگی و ظرف مدت زمان کوتاه به اتمام رسید.

عملیات هات تپ

هات تپ

البته کلاس فشار ۱۵۰ خطوط لوله مذکور کار را تسهیل کرده بودند و با توجه به تکنولوژی سطح بالا و تجهیزات به روز ما در زمینه اجرای هات تپ، این عملیات ها دشوار نمی نمودند. پروژه های هات تپ مذکور روی خطوط لوله حاوی سیال آب مقطر DM و به صورت عمودی انجام گرفتند. رویه شرکت پیشگام صنعت ابزار بر این است که خود فرایند ساخت و نصب اتصال را بر عهده می گیرد. ازآن جا که مسئولیت اجرای عملیات هات تپ بر عهده این شرذکت می باشد، ما خود را ملزم می دانیم که از بروز کوچک ترین ایراد احتمالی درکار پیشگیری کنیم و از این رو می کوشیم خود فرایند ساخت اتصال و نصب آن روی لوله را به انجام برسانیم و اما در این عملیات با توجه به کلاس فشار پایین لوله، توافق بر آن شد که اتصال مذکور توسط خود شرکت مجتمع پتروشیمی مبین ساخته شده و روی لوله نصب شود. در نهایت دو کوپن بریده شده از دستگاه هات تپ استخراج و تحویل مهندسین و بازرسین شرکت پتروشیمی مبین داده شد. اخذ تأییدیه از مهندسین این واحد پتروشیمی به معنای اتمام موفقیت آمیز این دو عملیات هات تپ در سیاز های ۲۴ به ۱۸ اینچ محسوب می شدند.

ما پیشتر و در مجتمع پتروشیمی فجر عملیاتی با همین ابعاد را به انجام رسانده بودیم، با این تفاوت که در آن جا ساخت اتصالات و نصب شان روی لوله بر عهده خودمان بود، ضمن این که فشار خط بسیار بالاتر و حدود ۱۷ بار بود . از این رو بر حسب تجربه فوق، این عملیات دشواری های کمتری داشت و به همین دلیل ظرف مدت زمان کوتاه با رعایت اصول ایمنی و فنی به اتمام رسید.

هات تپ– عملیات هات تپ- اجرای هات تپ– هات تپ پتروشیمی مبین


ارسال دیدگاه