هات تپ

امروزه عملیات انشعاب گیری بر روی خطوط لوله یا اجرای هات تپ ، به عنوان علمی نوین در راستای بهره وری خطوط انتقال نفت و گاز شناخته شده است. که بالطبع اجرای آن نیاز به داشتن تجربه و نیروی کاری مجرب در این امر می باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار با داشتن تجربه چندین ساله در زمینه انجام عملیات انشعاب گرم ، توانسته نام خود را به عنوان یکی از پیشروترین شرکت ها در انجام کلیه خدمات مربوط به خطوط لوله مطرح نماید.
آماده سازی تجهیزات:
قبل از انجام عملیات انشعاب گرم ، نیاز به تهیه کلیه وسایل و تجهیزات جهت انجام فرآیند می باشد. از آن جمله می توان به داشتن تجهیزات جوشکاری مناسب و تجهیزات حمل آسان دستگاه و لوازم به محل اجرای پروژه را نام برد. به کارگیری تجهیزات مناسب در محل به طور قطع یکی از عوامل جدایی ناپذیر در کاهش هدر رفت زمان اجرای پروژه هات تپ و بالا بردن کیفیت اجرایی می باشد.

هات تپ

اجرای هات تپ

عملیات هات تپ:
اجرای عملیات هات تپ توسط دستگاه هات تپ صورت می گیرد. قابلیت این دستگاه به این صورت است که بر روی لوله مورد نظر انشعاب ایجاد کرده بدون هدر رفتن کوچکترین ماده سیال درون لوله، به همین دلیل عملیات HOT TAP امروزه به عنوان یکی از مهمترین عملیات ها در زمینه انشعاب گیری و تعمیرات و اضافه کردن تجهیزات به کار می رود.
ابتدا بایستی دستگاه به صورت عمودی بر روی فلنج اتصال نصب گردد. بسته به سایز لوله و زاویه دار بودن انشعاب ، انجام این عملیات دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد.
پس از نصب دستگاه بر روی اتصال ، برای راه اندازی دستگاه نیاز به نیروی محرک می باشد که توسط دستگاه کمکی بایستی تغذیه گردد. دستگاه پاورپک به عنوان منبع نیرو در نظر گرفته می شود. نیروی ایجاد شده هیدرولیکی است که در گیربکس به نیروی مکانیکی تبدیل می گردد.
برش لوله توسط کاتر که در سر دستگاه نصب می گردد انجام می پذیرد. ابتدا مته بدنه لوله را سوراخ کرده و سپس کاتر شروع به برش کاری سطح لوله می کند. لازم به ذکر است در این مرحله اپراتور دستگاه بایستی نیروی پیشروی دستگاه را با استفاده از اهرمی که در قسمت بالایی دستگاه قرار دارد وارد نماید. عملیات وارد کردن نیرو بایستی به گونه ای باشد که خللی در روند برش لوله ایجاد نگردد. مدیریت فرایند اجرایی هات تپ بر عهده اپراتورهای مجرب و دارای دانش و تبجر کافی در این زمینه می باشد. اپراتورها تشخیص خواهند داد که در چه زمانی درگیری مته با لوله آغاز شده، در چه زمانی مته به صورت کامل لوله را سوراخ کرده است، در چه مقطعی در اجرای هات تپ کاتر با لوله درگیر می شود، در صورت درگیری کاتر، فشار و باردهی دستگاه جهت پیشروی با چه سرعت و شتابی انجام خواهد گرفت، چه زمانی پیشروی با مشکل دچار شده است و چه زمانی باردهی تمام شده و عملیات هات تپ در فاز اجرایی به اتمام رسیده است.
اپراتورها با رصد شرایط کار ذیل تمامی متغیرهای تعیین کننده نسبت به این متغیرها اطلاعات حاصل می کنند. برای مثال لرزش بیش از اندازه و عدم پیشروی دستگاه هات تپ به

امروزه عملیات انشعاب گیری بر روی خطوط لوله یا اجرای هات تپ ، به عنوان علمی نوین در راستای بهره وری خطوط انتقال نفت و گاز شناخته شده است. که بالطبع اجرای آن نیاز به داشتن تجربه و نیروی کاری مجرب در این امر می باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار با داشتن تجربه چندین ساله در زمینه انجام عملیات انشعاب گرم ، توانسته نام خود را به عنوان یکی از پیشروترین شرکت ها در انجام کلیه خدمات مربوط به خطوط لوله مطرح نماید.

آماده سازی تجهیزات:

قبل از انجام عملیات انشعاب گرم ، نیاز به تهیه کلیه وسایل و تجهیزات جهت انجام فرآیند می باشد. از آن جمله می توان به داشتن تجهیزات جوشکاری مناسب و تجهیزات حمل آسان دستگاه و لوازم به محل اجرای پروژه را نام برد. به کارگیری تجهیزات مناسب در محل به طور قطع یکی از عوامل جدایی ناپذیر در کاهش هدر رفت زمان اجرای پروژه هات تپ و بالا بردن کیفیت اجرایی می باشد.

عملیات هات تپ:

اجرای عملیات هات تپ توسط دستگاه هات تپ صورت می گیرد. قابلیت این دستگاه به این صورت است که بر روی لوله مورد نظر انشعاب ایجاد کرده بدون هدر رفتن کوچکترین ماده سیال درون لوله، به همین دلیل عملیات HOT TAP امروزه به عنوان یکی از مهمترین عملیات ها در زمینه انشعاب گیری و تعمیرات و اضافه کردن تجهیزات به کار می رود.

ابتدا بایستی دستگاه به صورت عمودی بر روی فلنج اتصال نصب گردد. بسته به سایز لوله و زاویه دار بودن انشعاب ، انجام این عملیات دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد.

هات تپ

هات تپ

پس از نصب دستگاه بر روی اتصال ، برای راه اندازی دستگاه نیاز به نیروی محرک می باشد که توسط دستگاه کمکی بایستی تغذیه گردد. دستگاه پاورپک به عنوان منبع نیرو در نظر گرفته می شود. نیروی ایجاد شده هیدرولیکی است که در گیربکس به نیروی مکانیکی تبدیل می گردد.

برش لوله توسط کاتر که در سر دستگاه نصب می گردد انجام می پذیرد. ابتدا مته بدنه لوله را سوراخ کرده و سپس کاتر شروع به برش کاری سطح لوله می کند. لازم به ذکر است در این مرحله اپراتور دستگاه بایستی نیروی پیشروی دستگاه را با استفاده از اهرمی که در قسمت بالایی دستگاه قرار دارد وارد نماید. عملیات وارد کردن نیرو بایستی به گونه ای باشد که خللی در روند برش لوله ایجاد نگردد. مدیریت فرایند اجرایی هات تپ بر عهده اپراتورهای مجرب و دارای دانش و تبجر کافی در این زمینه می باشد. اپراتورها تشخیص خواهند داد که در چه زمانی درگیری مته با لوله آغاز شده، در چه زمانی مته به صورت کامل لوله را سوراخ کرده است، در چه مقطعی در اجرای هات تپ کاتر با لوله درگیر می شود، در صورت درگیری کاتر، فشار و باردهی دستگاه جهت پیشروی با چه سرعت و شتابی انجام خواهد گرفت، چه زمانی پیشروی با مشکل دچار شده است و چه زمانی باردهی تمام شده و عملیات هات تپ در فاز اجرایی به اتمام رسیده است.

اپراتورها با رصد شرایط کار ذیل تمامی متغیرهای تعیین کننده نسبت به این متغیرها اطلاعات حاصل می کنند. برای مثال لرزش بیش از اندازه و عدم پیشروی دستگاه هات تپ به این معناست که در اتصال پاورپک به دستگاه و انتقال فشار هیدرولیکی به دستگاه ایرادی حاصل شده است که می تواند ناشی از فشار بالا یا پایین دستگاه، کانکتورها و مولتی پلیرهای نامناسب برای انجام آن کار بخصوص باشد.

از این رو می توان گفت اجرای هات تپ یک فرایند تخصصی با ماهیت ویژه بوده و هرگز نمی توان ریسک کرده و از اپراتورهای ناشی و کم مهارت برای انجام آن استفاده کرد. اجرای این عملیات مستلزم بهره گیری بهترین تجهیزات و متبحرترین پرسنل اجرایی است. انشعاب گیری گرم هم در فاز اجرایی و هم پس از آن و در فاز بهره برداری می تواند منشأ آسیب های جدی و اساسی باشد. از همین رو بهتر آن است که کلیه ملاحظات در خصوص آن رعاست شود و کار بدون هیچ گونه ایرادی به انجام برسد.

در نهایت و پس از اجرای هات تپ، قسمت بریده شده لوله توسط مته دستگاه بیرون آورده شده و انشعاب ایجاد می گردد.

لازم به ذکر است قبل از بستن دستگاه بر روی اتصال ،  بایستی ولو هم سایز انشعاب بر روی فلنج اتصال نصب گردد. تا پس از ایجاد انشعاب و جداسازی دستگاه ولو را بسته و جلوی خروج جریان از انشعاب جدید را بگیرد. در واقع غملیات اجرایی هات تپ با استفاده از ولو کاملاً آب بندی می شود و به این ترتیب هیچ مشکلی از لحاظ نشتی سیال و خطرات متعاقب آن متوجه مجموعه نخواهد شد.

تهیه لیست گام به گام روند و پیشرفت کار جهت برنامه ریزی و زمان بندی اجرای هات تپ، می تواند نقش بسزایی در انجام پروژه داشته باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار با توجه به کادر اجرایی توانمند خود ، توانسته با در نظر گرفتن کلیه نکات ایمنی انجام پروژه، همچنین داشتن برنامه زمان بندی مناسب اجرای پروژه هات تپ را در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت به انجام برساند.

این معناست که در اتصال پاورپک به دستگاه و انتقال فشار هیدرولیکی به دستگاه ایرادی حاصل شده است که می تواند ناشی از فشار بالا یا پایین دستگاه، کانکتورها و مولتی پلیرهای نامناسب برای انجام آن کار بخصوص باشد.
از این رو می توان گفت اجرای هات تپ یک فرایند تخصصی با ماهیت ویژه بوده و هرگز نمی توان ریسک کرده و از اپراتورهای ناشی و کم مهارت برای انجام آن استفاده کرد. اجرای این عملیات مستلزم بهره گیری بهترین تجهیزات و متبحرترین پرسنل اجرایی است. انشعاب گیری گرم هم در فاز اجرایی و هم پس از آن و در فاز بهره برداری می تواند منشأ آسیب های جدی و اساسی باشد. از همین رو بهتر آن است که کلیه ملاحظات در خصوص آن رعاست شود و کار بدون هیچ گونه ایرادی به انجام برسد.
در نهایت و پس از اجرای هات تپ، قسمت بریده شده لوله توسط مته دستگاه بیرون آورده شده و انشعاب ایجاد می گردد.
لازم به ذکر است قبل از بستن دستگاه بر روی اتصال ، بایستی ولو هم سایز انشعاب بر روی فلنج اتصال نصب گردد. تا پس از ایجاد انشعاب و جداسازی دستگاه ولو را بسته و جلوی خروج جریان از انشعاب جدید را بگیرد. در واقع عملیاتاجرایی هات تپ با استفاده از ولو کاملاً آب بندی می شود و به این ترتیب هیچ مشکلی از لحاظ نشتی سیال و خطرات متعاقب آن متوجه مجموعه نخواهد شد.
تهیه لیست گام به گام روند و پیشرفت کار جهت برنامه ریزی و زمان بندی اجرای هات تپ، می تواند نقش بسزایی در انجام پروژه داشته باشد. شرکت پیشگام صنعت ابزار با توجه به کادر اجرایی توانمند خود ، توانسته با در نظر گرفتن کلیه نکات ایمنی انجام پروژه، همچنین داشتن برنامه زمان بندی مناسب اجرای پروژه هات تپ را در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت به انجام برساند.


ارسال دیدگاه