اجرای هات تپ در اربیل

شرکت پیشگام صنعت ابزار در یکی از پروژه های اخیر خود واقع در اقلیم کردستان از کشور عراق، یک عملیات انشعاب گیری گرم با فشار بالا را با موفقیت به اتمام رساند. این عملیات روی خطوط لوله انتقال یکی از پالایشگاه های اصلی اقلیم کردستان انجام می شد که با توجه به حساسیت و اهمیت بالای خود، نیازمند توجهات ویژه بود. اجرای هات تپ روی خطوط لوله انتقال، خصوصاً زمانی که خط صادراتی و دارای اهمیت بالایی باشد، احتیاطات ویژه ای را می طلبد که خوشبختانه با تدابیری تیم فنی و مهندسی و دقت گروه اجرای هات تپ بدون هیچ ایرادی با موفقیت به اتمام رسید.

از آن جایی که عملیات روی خط لوله نفت با فشار بالا انجام می شد می بایست تجهیزات و اتصالات مناسب کار تهیه می گردیدند. ساخت اتصال در کارگاه مرکزی شرکت انجام شده و برای آن از فلنج کلاس ۹۰۰ استفاده گردید. با وجود فشار بالای خط، از آن جا که عملیات هات تپ ۶ اینچ روی خط لوله ۱۲ اینچی انجام می شد قدرت مانور تیم اجرایی بیشتر بود و این امر روند اجرایی کار را تسهیل می کرد.

حوشکاری اتصال روی لوله

جوشکاری اتصال جهت هات تپ

پس از انجام طراحی های اولیه و اخذ تأیید نقشه ها و دستورالعمل های انجام کار از مهندسین و مسئولین فنی شرکت کار گروپ (Kar Group Co.) تیم به منظور انجام عملیات به شهر اربیل واقع در کردستان عراق عزیمت کرده و فرایند اجرایی به ترتیب زیر انجام شد:

  • آماده سازی تجهیزات: با توجه به این که کار در عمق و گودال انجام می شد، و از آن جا که حفاری به شیوه استاندارد صورت گرفته بود آماده سازی تحهیزات مورد نیاز برای اجرای هات تپ آغاز گردید. دستگاه هات تپ می بایست برای انجام عملیات روی فلنج کلاس ۹۰۰ انجام می شد. از این رو فرایند تراشکاری به منظور ساختن یک آداپتور کلاس ۹۰۰ در محل سایت و در کارگاه سیار شرکت پیشگام صنعت ابزار واقع در اربیل به انجام رسید. پس از آماده شدن آداپتور، روی دستگاه نصب گردیده  وتست های فشار و سایر آزمون های مورد نیاز برای انجام صحیح و بدون ایراد عملیات روی دستگاه انجام شد.

بازرسی گیربکس، بازرسی شفت و پیشروی تست شفت به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه حین پروژه از اقداماتی بود که پیش از آغاز هر عملیاتی می بایست ضرورتاً انجام شود.

تهیخ و تست دستگاه های جوش و هوابرش از دیگر اقداماتی است که می بایست انجام شوند و در این عملیات نیز به آن ها توجه گردید.

  • کندن عایق روی لوله: بسیاری از خطوط لوله، خصوصاً خطوط لوله ای که زیر زمین کار گذاشته می شوند معمولاً دارای عایق های حقاظتی هستند که جهت نصب اتصالات مزاحمت ایجاد می کنند. اتصال را به هیچ وجه نمی توان روی عایق نصب کرد بلکه باید حتما روی لوله جوشکاری شوند. بنابراین عایق روی لوله در محل نصب اتصال و اجرای هات تپ کنده شد.
  • ضخامت سنجی: به منظور اطمینان از داده های دریافت شده از سوی کارفرما، تیم اجرای هات تپ باید خود ضخامت لوله را مورد اندازه گیری قرار دهد تا نسبت به محاسبات و نفشه ها، و دستورالعمل های خود اطمینان حاصل کند. باید توجه داشت که با توجه به مسافت زیاد تا این منطقه، پیمانکار اطلاعات فنی شامل ضخامت لوله را از کارفرما دریافت می کند و بر اساس آن به تدوین دستورالعمل ها دست می زند.
  • اما پیش از عملیات و برای این که مطمئن شویم اطلاعات داده شده کارفرما صحیح است باید انجام فرایند ضخامت سنجی توصیه می شود. پس از ضخامت سنجی و اطمینان از صحت داده های کارفرما، خط برای تصب اتصال آماده شد.
تست هیدرواستاتیک اتصال برای هات تپ

تست هیدرواستاتیک بمنظور اطمینان از ضریب تحمل اتصال در مقابل فشار

  • نصب اتصالات: تصب اتصال ساخته شده ۱۲×۶ اینچ روی لوله مرحله بعدی کار را شامل می شود که در خصوص آن باید بسیار احتیاط کرد. جوشکاری باید با توجه به اصول کار گرم روی خطوط لوله زنده انجام شود. چنان که می دانیم سیال نفت یک سیال قابل اشتعال است و جوشکاری باید به گونه ای انجام شود که حرارت ناشی از آن باعث تحریک سیال درون لوله نشود. از آن جا که عملیات می بایست به صورت افقی انجام می پذیرفت جوشکاری پدها از بالا و پایین انجام شده و در نهایت فرایند به اتمام رسید. برای اطمینان از صحت جوشکاری تست های لازمه از جماه تست PT روی خطوط جوش انجام گرفت که نشان گر دقت و کیفیت جوشکاری اتصال روی خط لوله بود. پس از آن نیز یک ولو توپی کلاس ۹۰۰ روی اتصال نصب گردید تا شرایط برای انجام کار گرم هات تپ فراهم و مهیا شود.

 

  • نصب دستگاه و اجرای هات تپ: در نهایت نیز با توجه به این که تمامی مراحل بر اساس استانداردها و دستورکارهای ایمنی و فنی به انجام رسیده بودند، عملیات با موفقیت کامل به انجام رسید. دستگاه هات تپ از طریق جرثقیل به محل آورده و روی ولو نصب گردید، سپس عملیات اجرایی آغاز شد و با توجه به رعایت تمامی نکات، ظرف مدت زمانی کوتاه به راحتی به انجام رسید.
اجرای هات تپ در اربیل واقع در کردستان عراق

پایان پروژه اجرای هات تپ ۱۲×۶ اینچی واقع در کردستان عراق

شرکت پیشگام صنعت ابزار طی سال های اخیر ده ها عملیات انشعاب گیری گرم را در اقلیم کردستان عراق به انجام رسانده است که پروژه تشریح شده یکی از آن ها محسوب می شود. این عملیات بدون بروز کوچک ترین وقفه ای به انجام رسید و در نهایت نیز رضایت کامل کارفرما را به همراه داشت.


ارسال دیدگاه